หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  สภาพทั่วไป
 
   
 
 
อาชีพประชากร
 
   
  การเกษตร
  การประมง
  การปศุสัตว์
 
ภูมิอากาศ
 
   
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
  ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
  ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
 
ภูมิประเทศ
 
 
ตำบลท่าซุงมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ เหมาะสำหรับทำการเกษตร และสามารถฟื้นฟูเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และตำบลท่าซุงเป็นที่ตั้งใกล้วัดท่าซุง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สามารถ ส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพเสริม เป็นอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน จักสานและนำผลผลิตออกจำหน่ายได้
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  วัดทองอร่ามรังษี ที่ตั้ง หมู่ที่ 1
  วัดปากคลองท่าซุง (วัดสามจีน) ที่ตั้ง หมู่ที่ 1
  วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ที่ตั้ง หมู่ที่ 6
  วัดคลองเคียน ที่ตั้ง หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  สำนักสงฆ์ต้นโพธิ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่่
  ศาลเจ้าคุณตาคุณยาย ที่ตั้ง หมู่ที่ 5
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  โบทถ์คาทอลิค ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประจำปี
  ประเพณีสงกรานต์ อบต.ท่าซุง จะจัดขึ้นในวันสงกรานต์ของทุกปี โดยเชิญผู้สูงอายุมาร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ
  งานปิดทองวัดปากคลองท่าซุง (วัดสามจีน) ม.1 จัดขึ้นใน
วันสงกรานต์ ของทุกปี
  งานบุญประจำปีวัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม.6 จะจัดขึ้นในวันที่
31 ธันวาคม - 1 มกราคม ของทุกปี
  งานบุญประจำปีสำนักสงฆ์ต้นโพธิ์ ม.4 จะจัดขึ้นในวันที่
18 เมษายน ของทุกปี เป็นงานทำบุญหลวงพ่อหลักเมือง
  งานปิดทองหลวงพ่อศิลา วัดคลองเคียน ม.7 จัดขึ้นทุกวันที่ 2-3 มกราคม ของทุกปี เป็นงานมหรสพขนาดใหญ่ ภายในงานมีร้านค้า และมัจฉาพาโชค โดยประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
  โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนบ้านท่าซุง ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
    โรงเรียนบ้านดงยางใต้ ที่ตั้ง หมู่ที่ 3
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าซุง ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยางใต้ ที่ตั้ง หมู่ที่ 3
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707