หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  สภาพทั่วไป
 
   
 
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าซุง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 54 คน
 
การคมนาคม
 
 
เส้นทางคมนาคมในตำบลท่าซุง มีถนนสายหลักที่ตัดผ่านตำบลคือ เส้นทางอุทัยธานี - มโนรมย์ และมีถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง จำนวน 29 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง นอกนั้นเป็นหนองน้ำ หรือบึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
   

มีไฟฟ้าใช้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
การสื่อสารในชุมชน
 
   

มีการเข้าถึงระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน
 
ประปาในชุมชน
 
   

มีน้ำประประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
   
ที่พัก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

ริมนทีโฮมสเตย์

บ้านเรือท่าซุงโฮมสเตย์

บ้านเรือท่าซุงโฮมสเตย์

ริเวอร์ มารีน่า รีสอร์ท (River Marina Resort)

บ้านพักท่าซุง
ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ครัวคุ้งสำเภา

ร้านศาลาโค้ก

ครัวอโนชา
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707