หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งแน่นเรียบ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนในตำบลท่าซุง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อผ้าบูลุค จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0327 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 6505 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0327 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล submersible จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707