หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ (ถนนสายหนองห้าง หมู่ที่ 3 บริเวณสามแยกต้นโพธิ์ ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 2) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 18 ม.ค. 2565 ]จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลท่าซุง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลามัน ,หมู่ที่ ๓ บ้านดงยางใต้ , หมู่ที่ ๗ บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๘ (บริเวณศาลากลางบ้าน) ถึง หมู่ที่ ๓ (บริเวณทางแยกถนนลาดยาง สายอน.ถ.๒๕-๐๐๑ เชตเชื่อมต่อหลุมเข้า) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านดงยางใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านดงยางใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ (ถนนสายหนองห้าง หมู่ที่ 3 บริเวณสามแยกต้นโพธิ์ ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 2) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [ 25 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ (ถนนสายคลองกระทิง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางประทวน กันเที้ยม เชื่อมหมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายคมกริช สาโรจน์) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อเพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๒๗ อุทัยธานี [ 15 พ.ย. 2564 ]ทำป้ายไวนิลเชิญชวนชาวตำบลท่าซุงไปใช้สิทธิเลือกตั้งและทำตรายางประทับตราบัตรเลือกตั้ง [ 12 พ.ย. 2564 ]วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลท่าซุง (บริเวณทางเข้าโบสถ์เก่าวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707