หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   ซื้อเครื่องดื่ม น้ำแข็งและวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 3 จุด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลานสัก   ซื้อเครื่องเล่นสนามชุดบ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในวันที่ 16 เมษายน 2564(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
อบต.หนองแก   จ้างติดไฟส่องสว่างบริเวณจุดบริการประชาชนและเส้นจุดเสี่ยงอันตรายทางเว้าทางโค้งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ผนังห้องนายกเทศมนตรีตำบลหาดทนงและห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลหาดทนงและค่าจ้างเหมาติดตั้งบัวติดผนังพื้นห้องนายกเทศมนตรีและห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรี(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
อบต.หนองแก   จ้างทำป้ายไวนิล การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ขนาด ๒.๐๐x๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
อบต.หนองแก   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒,๔๒๐-๕๙-๐๐๑๓,๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๙-๐๐๑๕,๔๒๐-๖๒-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
อบต.ห้วยแห้ง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
ทต.หนองสระ   จ้างเหมาเจาะรูขารัดท่อประปาเหล็ก (กิจการประปา) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2564
อบต.อุทัยเก่า   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 597
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707