หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำจุดบริการล้างมือ และเดินท่อน้ำพร้อมติดตั้งฝักบัวภายในห้องน้ำอาคารพักฟื้นผู้สูงอายุ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
ทต.หาดทนง   ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
ทต.เขาบางแกรก   จ้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านหนองสะเดา - บ้านทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.ระบำ   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว 2 ส.ค. 2564
อบต.ระบำ   โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ 2 ส.ค. 2564
อบต.ระบำ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำล้นสระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ 2 ส.ค. 2564
อบต.ระบำ   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเพชรเจริญ 2 ส.ค. 2564
อบต.ระบำ   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2564
อบต.ระบำ   จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว ปริมาณงาน ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน PVC ขนาด 3 นิ้ว , 2 นิ้ว ระยะทางประมาณ 3,976 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.หนองไผ่แบน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเหล็ก-บ้านหาดสูง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเหล็ก - หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2564
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.หนองไผ่แบน   จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.อุทัยเก่า   โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกวัดหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 2 ส.ค. 2564
อบต.วังหิน   จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายสถานที่กักตัว ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.วังหิน   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถราง (รถท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.วังหิน   ซื้อกระจกมองหลัง สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 736
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707