หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [ 30 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2026 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดฯ [ 30 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1290 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [ 30 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1580 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [ 30 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1387 
ส่งผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๕๕) [ 29 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1235 
กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1266 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศประจำปี๒๕๕๔ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2157 
หารือการจ่ายค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1288 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยืน"ผ่านระบบe-planปีพ.ศ.๒๕๕๔ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1235 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ [ 28 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 8803 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔(ต่อ๒) [ 27 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1332 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ [ 27 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1357 
ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1328 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที อน ๐๐๓๗.๓/ว ๖๘๓) [ 25 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1272 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ [ 25 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1407 
 
<< หน้าแรก...     665      666      667      668     (669)     670      671      672      673     ....หน้าสุดท้าย >> 704
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707