หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์ [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 859 
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ....(ด่วนมาก) [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1442 
สำรวจบุคลากรเข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้ครูการศึกษาพิเศษ [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 938 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Soild Waste Management with Community Participation [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 920 
การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ [ 13 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1041 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" [ 13 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1476 
กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน(ด่วนที่สุด) [ 13 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1496 
การตรวจสอบการดำเนินงานการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 13 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 998 
สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ(ด่วนที่สุด) [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1090 
การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เมื่อวันที่12มิถุนายน2555) [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 993 
การขอความอนุเคราะห์อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1228 
มติการประชุมคณธกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่5/2555 [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1787 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 5026 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่5/2555 [ 12 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1353 
การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(เมื่อวันที่ึ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕) [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1168 
 
<< หน้าแรก...     667      668      669      670     (671)     672      673      674      675     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707