หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๗/๒๕๕๕ [ 7 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 990 
โครงการสัมมนาจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง๔ปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 7 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1226 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 973 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 7 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 2856 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 7 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 3815 
หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด  [ 6 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1031 
แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนมาก) [ 6 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1370 
ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒาเด็กปฐมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 955 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๑๖) [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 952 
การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๕๙) [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 914 
การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 31 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1585 
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 [ 31 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1245 
การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๓๗) [ 31 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 940 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งวดที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗๓/ว ๒๕๓๖) [ 30 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2134 
การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เมื่อวันที่27กรกฎาคม2555) [ 27 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1037 
 
<< หน้าแรก...     661      662      663      664     (665)     666      667      668      669     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707