หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย [ 26 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1873 
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนมาก) [ 26 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1472 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1674 
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี๒๕๕๕ [ 26 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1004 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ [ 26 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1049 
ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 918 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2175 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1696 
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1088 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก(ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 931 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖(ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1108 
การบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1020 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เมื่อวันที่16กรกฎาคม2555) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1834 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1131 
งาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕" [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1068 
 
<< หน้าแรก...     662      663      664      665     (666)     667      668      669      670     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707