หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2555 [ 3 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 990 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โอนเมื่อวันที่30มีนาคม2555) [ 2 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 1653 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โอนเมื่อวันที่26 มีนาคม2555) [ 2 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 1175 
หนังสือ"๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย ๑๐๗ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก๑๕๐ ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ" [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1002 
แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 2275 
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่๔พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1153 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๓/๒๕๕๕ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1090 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๑๐๕) [ 29 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1883 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 27 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1038 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๓๕๒) [ 27 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1014 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๒๕๕๕(ด่วนที่สุด) [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1222 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเวทีศิลปวัฒนธรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๕ [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 995 
การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี๒๕๕๕ [ 23 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1129 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี๒๕๕๕ [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1088 
หารือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 2648 
 
<< หน้าแรก...     663      664      665      666     (667)     668      669      670      671     ....หน้าสุดท้าย >> 731
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707