หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  นายวิเชียร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ยินดีให้บริการ
  ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ.2539
 
ที่ตั้ง
 
 
ตำบลท่าซุงมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีโดยเฉลี่ย 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 18,044 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 28.87 ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (จำนวนไร่)
1 บ้านหนองปลามัน 4.40 2,751
2 บ้านท่าซุง 4.68 2,930
3 บ้านดงยาง 5.09 3,179
4 บ้านตาลเอน 2.07 1,296
5 บ้านโรงน้ำแข็ง 0.70 435
6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 2.73 1,704
7 บ้านท่าตาโป้ย 4.51 2,816
8 บ้านบึงทับแต้ 4.69 2,933
รวม 28.87 18,044
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
 
หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
ตำบลหลุมเข้า
อำเภอหนองขาหย่าง
จังหวัดอุทัยธานี
ตำบลท่าซุง
แม่น้ำเจ้าพระยา
ตรงข้ามอำเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท
แม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,810 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 1,838 คน คิดเป็นร้อยละ 48.24
  หญิง จำนวน 1,972 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,385 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 131.97 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหนองปลามัน 256 264 520 190
2 บ้านท่าซุง 457 477 934 357
3 บ้านดงยาง 232 221 453 168
4 บ้านตาลเอน 193 203 396 142
5 บ้านโรงน้ำแข็ง 77 100 177 69
6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 172 193 365 138
7 บ้านท่าตาโป้ย 323 370 693 229
8 บ้านบึงทับแต้ 128 144 272 92
รวม 1,838 1,972 3,810 1,385
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-734-8881