หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  สมาชิกสภา
 
   
 
 


นายบำเพ็ญ สาโรจน์
ประธานสภา อบต.ท่าซุง
 


นายคุ้มแสง สุทาธรรม
รองประธานสภาฯ


นางสาวถนอม มาตย์สิงห์
เลขานุการสภาฯ
 
สมาชิกสภา
 


นายสมศักดิ์ อมรรัตนาภรณ์
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายทศพร วานิช
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายสหัส เสือน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายชิตษณุพงษ์ เม้าเขียว
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายบัญชา ขุนวิเศษ
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายเพทาย วงษ์เวทเทวันท์
สมาชิกสภา หมู่ 4
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707