หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  สมาชิกสภา
 
   
 
 


นายบำเพ็ญ สาโรจน์
ประธานสภา อบต.ท่าซุง
 


นายคุ้มแสง สุทาธรรม
รองประธานสภาฯ


นางสาวถนอม มาตย์สิงห์
เลขานุการสภาฯ
 
สมาชิกสภา
 


นายวสันต์ พูนสินทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายธงชัย ธารสิทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายจัน อรรถพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายวุฒิชัย สำเนียงแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายสืบ สุพลจิตร์
สมาชิกสภา หมู่ 8
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707