หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  นายวิเชียร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ยินดีให้บริการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 


 
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
 

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง โดยนายวิเชียร  แสงนุภาพ นายก อบต.ท่าซุง ได้มีประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  สุจริต โปร่งใส อบต.ท่าซุง ใสสะอาด 2566  โดยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง สุจริต โปร่งใส อบต.ท่าซุง ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ทุกระดับยึดถือและ
ปฏิบัติตาม ดังนี้
1. ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ
อันขัดต่อผลประโยชน์
4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
โดยท่านนายก อบต.ท่าซุง ได้กำชับให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุงทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง สุจริต โปร่งใส อบต.ท่าซุง ใสสะอาด 2566 อย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 16.19 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ผู้เข้าชม 173 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-734-8881