หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ท่าซุง เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.ท่าซุง [ 17 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ อบต.ท่าซุง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.ท่าซุง [ 17 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)  
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707