หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
   
 
 


นายกำจัด พุทธขาว
ปลัด อบต.ท่าซุง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกชวรา สุขสุวานนท์
รองปลัด อบต.ท่าซุง


นายไพบูลย์ สัมพันธ์อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวเคลือวัลย์ อินทร์ปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707