หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  บุคลากร
 
   
 
 


นายกำจัด พุทธขาว
ปลัด อบต.ท่าซุง
 
สำนักปลัด
 


นางกุสุมา กลายสุข
รองปลัด อบต.ท่าซุง


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอุ่นเรือน มิ่งสำแดง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอรสา บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวณัฐกฤตา บัวศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ


นายแสงสุรีย์ วัตตะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นางสาวกชกร สงศ์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707