หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  บุคลากร
 
   
 
 


นายกำจัด พุทธขาว
ปลัด อบต.ท่าซุง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกชวรา สุขสุวานนท์
รองปลัด อบต.ท่าซุง


นางสาวสันธณา ช่างต่อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอุ่นเรือน มิ่งสำแดง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอรสา บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวณัฐกฤตา บัวศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ


นายแสงสุรีย์ วัตตะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นางสาวกชกร วงศ์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707