หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
  บุคลากร
 
   
 
 


นายกำจัด พุทธขาว
ปลัด อบต.ท่าซุง
 
กองคลัง
 


นางสาวเคลือวัลย์ อินทร์ปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวไพรัตน์ คุ้มเณร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ


นางสาวนันท์นภัส ฉ่ำช้าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางนวลจันทร์ อัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางวิยดา สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวยศวดี อัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-502-707