หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
 
 
 
  นายวิเชียร แสงนุภาพ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง  
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ยินดีให้บริการ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" ท่าซุงน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ำ ธรรมชาติงามตา ประชามีสุข "
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าซุง
 
 
พันธกิจ
 
    พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    พันธกิจที่ 2 สร้างความสมดุลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    พันธกิจที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
    พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
    พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร
 
 
 
กลยุทธ์
 
    ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
    พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
    พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-734-8881